اجزاء

 • Piezoelectric Accelerometer CJC3000

  شتاب سنج پیزوالکتریک CJC3000

  مشخصات CJC3000 مشخصات پویا CJC3000 حساسیت (10 ±) 2.8pc/G غیر خطی ≤1 % پاسخ فرکانس (5 %) 20 % 20 % 20 هرتز فرکانس رزونانس 21KHz ≤5 % خصوصیات الکتریکی مقاومت ≥10GΩ تقاطع 400pf عایق بندی شده با محفظه آلومینیومی ویژگی های محیطی محدوده دمایی -55C~177C محدودیت شوک 2000 گرم آب بندی اپوکسی مهر و موم شده حساسیت کرنش پایه 0....
 • Piezoelectric Accelerometer CJC2030

  شتاب سنج پیزوالکتریک CJC2030

  مشخصات CJC2030 مشخصات پویا CJC2030 حساسیت (10 ±) 2.8pc/g غیر خطی ≤1 % پاسخ فرکانس (5 %) 1 % 5000 هرتز فرکانس رزونانس 21KHz ≤5 % خصوصیات الکتریکی مقاومت ≥10GΩ 400PF 400PF CICACITANCE CIGNICITANCE SIGLITING به پوسته ویژگی های محیطی محدوده دمایی -55C~177C محدودیت شوک 2000 گرم آب بندی اپوکسی مهر و موم شده پایه حساسیت کرنش 0.005 گرم pK/μ...
 • Piezoelectric Accelerometer CJC2020

  شتاب سنج پیزوالکتریک CJC2020

  مشخصات CJC2020 مشخصات پویا CJC2020 حساسیت (10 ±) 2.8pc/g غیر خطی ≤1 % پاسخ فرکانس (5 %) 2 % 2 % 2000 هرتز فرکانس رزونانس 21KHz ≤3 % خصوصیات الکتریکی مقاومت ≥10GΩ 400PF 400PF CICACITANCE CIGNICITANCE SIGLITING به پوسته ویژگی های محیطی محدوده دمایی -55C~177C محدودیت شوک 2000 گرم آب بندی اپوکسی مهر و موم شده حساسیت کرنش پایه 0.001 گرم pK/μ...
 • Piezoelectric Accelerometer CJC4070series

  شتاب سنج پیزوالکتریک سری CJC4070

  مشخصات CJC4070SERIES مشخصات پویا CJC4070 CJC4071 CJC4072 حساسیت (5 %) 100pc/g 10pc/g 50pc/g غیر لنرال ≤1 ≤1 % ≤1 % پاسخ فرکانس (5 ± 5 %) 1 ~ 5000Hz 1 ~ 5000Hz فرکانس تشدید 25KHz 48KHz 30KHz حساسیت عرضی ≤5% ≤5% ≤5% ویژگی های الکتریکی مقاومت( بین پین ها) ≥10GΩF ≥10GΩF ≥10GΩF ≥10GΩF ≥6p0p10C
 • Piezoelectric Accelerometer CJC4060series

  شتاب سنج پیزوالکتریک سری CJC4060

  CJC4060series Specifications DYNAMIC CHARACTERISTICS CJC4060 CJC4061 Sensitivity(±5%) 10pC/g 17pC/g Non-linearity ≤1% ≤1% Frequency Response(±5%) 1~10000Hz 1~6000Hz Resonant Frequency 45KHz 32KHz Transverse Rensitivity ≤3% ≤ 3% ویژگی های الکتریکی مقاومت (بین پین)
 • Piezoelectric Accelerometer CJC4000 series

  شتاب سنج پیزوالکتریک سری CJC4000

  مشخصات سری CJC4000 ویژگی های دینامیک CJC4000 CJC4001 CJC4002 حساسیت (±5%) 50pC/g 10pC/g 100pC/g غیرخطی ≤1%1%0z50≤1%0z1≤1≤1%0z1≤1 فرکانس رزونانس 2000 هرتز 16kHz 31kHz 12KHz حساسیت عرضی ≤1 ≤ 1 % 1 % ویژگی های الکتریکی مقاومت (بین پین ها (≥ ≥1gΩ ≥1gΩ + 482 ℃ ≥10mΩ ≥10mΩ ≥10mΩ ist100mΩ ≥100m ≥100m ≥100m ≥100m ≥100m ≥100m ≥100m -
 • Piezoelectric Accelerometer CJC3010

  شتاب سنج پیزوالکتریک CJC3010

  مشخصات CJC3010 ویژگی های دینامیک CJC3010 حساسیت (±10%) 12pC/g غیر خطی ≤1% پاسخ فرکانس (±5%;محور X،محور Y%;محور %%%%%%\محور) 1/300 - فرکانس فرکانس 1-300 فرکانس تشدید ~ 6000 هرتز (محور X، محور Y) فرکانس رزونانس 14 کیلوهرتز (محور X، محور Y) حساسیت عرضی 28 کیلوهرتز ≤5 % ویژگی الکتریکی
 • Piezoelectric Accelerometer CJC2010

  شتاب سنج پیزوالکتریک CJC2010

  مشخصات CJC2010 مشخصات دینامیکی CJC2010 حساسیت (10 ±) 12pc/g غیر خطی ≤1 % پاسخ فرکانس (5 %) 1 % 6000 هرتز فرکانس رزونانس 32kHz ≤3 % خصوصیات الکتریکی مقاومت ≥10GΩ تقلید 800pf پوسته ویژگی های محیطی محدوده دمایی -55C~177C محدودیت شوک 2000 گرم آب بندی بسته بندی هرمتیک حساسیت کرنش پایه 0.002 گرم pK/...