سنسور کوارتز پیزوالکتریک

  • Piezoelectric Quartz Dynamic Weighing Sensor CET8312

    سنسور توزین پویا کوارتز پیزوالکتریک CET8312

    سنسور توزین پویا کوارتز پیزوالکتریک CET8312 دارای ویژگی های محدوده اندازه گیری گسترده، پایداری طولانی مدت خوب، تکرارپذیری خوب، دقت اندازه گیری بالا و فرکانس پاسخ بالا است، بنابراین به ویژه برای تشخیص توزین پویا مناسب است.این یک سنسور توزین پویا و صلب است که بر اساس اصل پیزوالکتریک و ساختار ثبت شده است.از ورق کریستال کوارتز پیزوالکتریک، صفحه الکترود و دستگاه بلبرینگ پرتو ویژه تشکیل شده است.به مشخصات اندازه 1 متر، 1.5 متر، 1.75 متر، 2 متر تقسیم می شود، می تواند در ابعاد مختلف سنسورهای ترافیک جاده ترکیب شود، می تواند با نیازهای وزنی پویا سطح جاده سازگار شود.