سنسور ترافیک پیزوالکتریک

  • Piezoelectric Traffic Sensor for AVC (Automatic Vehicle Classification)

    سنسور ترافیک پیزوالکتریک برای AVC (طبقه بندی خودکار خودرو)

    سنسور ترافیک هوشمند CET8311 برای نصب دائم یا موقت در جاده یا زیر جاده برای جمع آوری داده های ترافیکی طراحی شده است.ساختار منحصربه‌فرد حسگر به آن اجازه می‌دهد تا مستقیماً در زیر جاده به شکلی انعطاف‌پذیر نصب شود و در نتیجه با کانتور جاده مطابقت داشته باشد.ساختار مسطح سنسور در برابر صدای جاده ناشی از خم شدن سطح جاده، خطوط مجاور و امواج خمشی نزدیک به خودرو مقاوم است.برش کوچک روی روسازی باعث کاهش آسیب به سطح جاده، افزایش سرعت نصب و کاهش مقدار دوغاب مورد نیاز برای نصب می شود.