ثبت اطلاعات

  • Wim System Control Instructions

    دستورالعمل های کنترل سیستم Wim

    بررسی اجمالی سیستم سیستم توزین پویا کوارتز Enviko از سیستم عامل تعبیه شده ویندوز 7، باس قابل افزایش PC104 + باس و اجزای سطح درجه حرارت گسترده استفاده می کند.این سیستم عمدتا از کنترل کننده، تقویت کننده شارژ و کنترل کننده IO تشکیل شده است.این سیستم داده‌های سنسور توزین دینامیکی (کوارتز و پیزوالکتریک)، سیم پیچ سنسور زمین (ردیاب پایانی لیزری)، شناسه محور و سنسور دما را جمع‌آوری می‌کند و آنها را به اطلاعات کامل خودرو و اطلاعات توزین از جمله ...