می توانید به سیستم وزن کشی در حرکت (wim) از راه حل enviko-traffic اعتماد کنید

در حال حاضر همکار ما در پروژه WIM داخلی در حال نصب سیستم های خطوط 4 و 5 می باشد.این برای اندازه گیری دقیق تر ترافیک، برای وزن کردن وسایل نقلیه و حل تخلفات با دقت توزین زیر +/- 5٪، تا +/-3٪ طراحی شده است.این نصب شامل دو حلقه القایی، دو سری سنسور QUARTZ و سنسورهای مورب برای تشخیص دوتایی و عرض محور در هر خط است.سرعت، تعداد محورها، طول خودرو، فاصله بین دو محور و وزن محور نیز اندازه گیری می شود.

(1) طرح چهار ردیف

weigh

(2) طرح پنج ردیف

weigh


زمان ارسال: مه-13-2022